ROK 2011

 

W roku szkolnym 2011/2012, na udostępnionym nam przez Panią Dyrektor Szkoły Podstawowej w Bobrownikach szkolnym sprzęcie komputerowym, w tym tablicy interaktywnej, prowadziliśmy zajęcia warsztatowe na symulatorze RC promujące modelarstwo lotnicze i uczące młodzież szkolną (klasy IV – VI) podstaw pilotażu modeli radiosterowanych.