20.10.
2020 r.
SMUTNA WIADOMOŚĆ

W dniu 18 października 2020 r. po długiej i ciężkiej chorobie, zmarł nasz Kolega Andrzej CZAPIŃSKI.
Andrzej był wspaniałym, pracowitym i uczynnym Kolegą, jednym z założycieli Sportowego Klubu Modelarskiego w Bobrownikach.

Pogrzeb odbędzie się w czwartek 22 października 2020 r. o godz. 12:00 na cmentarzu parafii św. Tomasza w Sosnowcu (naprzeciw Elektrociepłowni BĘDZIN przy ulicy Małobądzkiej w Będzinie)
Andrzeju, bardzo nam będzie Ciebie brakować.

Koledzy,
członkowie Sportowego
Klubu Modelarskiego
w Bobrownikach

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

12.09.
2020 r.
MODELARSTWO LOTNICZE - ZMIANY W PRZEPISACH!!!!!


W związku z wejściem w życie rozporządzenia wykonawczego (UE) 2019/947, Urząd Lotnictwa Cywilnego przygotował wskazówki dla pilotów modeli latających, które pomogą im w realizowaniu swojego hobby lub we współzawodnictwie sportowym, zgodnie z przepisami dotyczącymi bezzałogowych statków powietrznych, w tym modeli latających, które będą obowiązywały od 31 grudnia 2020 r.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa wykonywania operacji lotniczych przepisy te wprowadzają szereg nowych obowiązków i ograniczeń dla pilotów wykonujących loty bezzałogowymi statkami powietrznymi (w dalszej części zwanymi też dronami), do których zalicza się także zdalnie sterowane modele latające. W stosunku do modelarzy rozporządzenie wprowadza szereg ułatwień.

Naprzeciw oczekiwaniom modelarzy, wychodzi art. 16 rozporządzenia (UE) 2019/947, który mówi o możliwości wyłączenia wielu przepisów, które ograniczają możliwości wykonywania lotów dronami (w odniesieniu do klubów i stowarzyszeń modelarskich). Ten artykuł ma otworzyć pasjonatom modelarstwa lotniczego drogę do kontynuowania działalności hobbystycznej w sposób zbliżony do dotychczasowego i umożliwi uprawianie modelarstwa - jako dyscypliny sportu lotniczego, w taki sam sposób, jak przed wejściem w życie nowych przepisów.

Regulacje unijne udostępniają pilotom zdalnie sterowanych modeli latających, dwie możliwości wykonywania operacji:

 • loty w kategorii „otwartej”,
 • wykonywanie lotów w ramach klubów i stowarzyszeń modelarskich.


Loty w kategorii „otwartej”

Loty zdalnie sterowanymi modelami latającymi będzie można wykonywać w kategorii otwartej po spełnieniu odpowiednich warunków (m.in. rejestracja operatora oraz zaliczenie szkolenia on-line). Loty te będą mogły być wykonywane modelami latającymi w podkategorii A3, które będą użytkowane zgodnie z warunkami określonymi w ustępie UAS.OPEN.040 części A załącznika do rozporządzenia (UE) 2019/947 i będą to następujące urządzenia:

 • modele latające ze znakiem CE klasy C0, C1, C2, C3, C4;
 • modele latające uwzględniające przepisy szczególne, które spełniają wymagania określone w art. 20 lit. b rozporządzenia (UE) 2019/945 – tzn. statki powietrzne, które nie są zgodne z rozporządzeniem delegowanym (UE) 2019/945 (nie posiadają znaczka CE) i których nie skonstruowano do użytku prywatnego, mogą być nadal eksploatowane na następujących warunkach: jeżeli wprowadzono je do obrotu przed dniem 1 lipca 2022 r. - w podkategorii A3 zdefiniowanej w części A załącznika do ww. rozporządzenia, pod warunkiem że bezzałogowy statek powietrzny ma maksymalną masę startową wynoszącą mniej niż 25 kg wraz z paliwem i obciążeniem użytkowym;
 • konstrukcje własne z MTOM mniejszym niż 25 kg.


Loty w ramach klubów i stowarzyszeń

Swoje hobby lub modelarstwo sportowe, będzie można również uprawiać w ramach klubów i stowarzyszeń modelarstwa lotniczego. Tworzący takie organizacje piloci, sami zdecydują jaka forma zrzeszania się, będzie dla nich najbardziej odpowiednia. Aktualnie w Polsce istnieją następujące formy prawne zrzeszeń:

 • Klub sportowy (sekcje w klubie) - osobowość prawna
 • Stowarzyszenie (wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego) - osobowość prawna
 • Stowarzyszenie zwykłe (wpisane do ewidencji stowarzyszeń) – nie ma osobowości prawne


Podstawy prawne działalności klubów i stowarzyszeń modelarstwa lotniczego znajdą Państwo pod następującymi linkami:


Istotną informacją jest to, że loty w ramach stowarzyszeń lub klubów modelarstwa lotniczego będą mogły być kontynuowane na dotychczasowych zasadach (uwzględniając przepisy krajowe i nie naruszając art. 14 rozporządzenia (UE) 2019/947 – dotyczącego obowiązkowej rejestracji operatorów BSP) do dnia 1 lipca 2022 r.
Ta data określa, do kiedy należy zwrócić się z wnioskiem do Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego o zezwolenie na wykonywanie operacji w ramach klubów i stowarzyszeń modelarstwa lotniczego. Zezwolenie takie będzie zawierało warunki na jakich operacje będą wykonywane i będzie ograniczone do terytorium Polski.
Kluby lub stowarzyszenia modelarstwa lotniczego chcąc uzyskać stosowne zezwolenie, będą musiały złożyć do ULC wniosek zawierający zbiór wymaganych informacji oraz procedur zawierających m.in.: minimalny wiek członków, strukturę organizacyjną oraz regulamin organizacyjny. ULC opublikuje proponowane wzory dokumentów, które będą wymagane.
Zgoda będzie zawierała konkretne warunki, na jakich członkowie klubu lub stowarzyszenia będą mogli wykonywać loty. Warunki będą wydawane na podstawie przepisów krajowych, które specjalnie na tę okoliczność zostaną wydane i będą określały między innymi rodzaj dozwolonych lotów (np. VLOS, FPV), minimalne odległości od zabudowy lub zgromadzeń osób czy kwestie związane z ubezpieczeniem OC. Nowe zasady będą bardzo zbliżone do tych, które obowiązywały do tej pory.

Po uzyskaniu zgody, klub lub stowarzyszenie będzie odpowiedzialne za nadzór nad członkami organizacji i zapewnienie, że:

 • zrzeszeni piloci są informowani o warunkach i ograniczeniach określonych w zezwoleniu wydanym dla ich organizacji;
 • zrzeszonych pilotów wspiera się w osiąganiu minimalnego poziomu kompetencji wymaganych do obsługi zdalnie sterowanego modelu latającego w bezpieczny sposób oraz zgodnie z warunkami i ograniczeniami określonymi w zezwoleniu; 
 • klub lub stowarzyszenie modelarstwa lotniczego podejmuje odpowiednie działania w przypadku uzyskania informacji, że pilot modelu latającego wykonujący operacje w ramach klubu lub stowarzyszenia nie spełnia warunków i nie przestrzega ograniczeń określonych w zezwoleniu oraz, w razie konieczności, informuje o tym ULC;
 • klub lub stowarzyszenie modelarstwa lotniczego udostępnia, na wniosek ULC, dokumentację wymaganą do celów nadzoru i monitorowania.

Zezwolenie nie zwalnia jednak członków klubów lub stowarzyszeń z obowiązku rejestracji operatorów BSP (bezzałogowych statków powietrznych). Klub lub stowarzyszenie będzie mogło wystąpić w imieniu członków o ich rejestrację w systemie rejestracji ULC. Jeżeli jednak organizacja nie zdecyduje się na taki krok, jej członkowie będą rejestrować się sami zgodnie z art. 14 rozporządzenia (UE) 2019/947.

Warto zapoznać się z:

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA I ODPOWIEDZI ULC W ZAKRESIE WDRAŻANIA NOWYCH PRZEPISÓW >>>

CZYTAJ NA STRONIE ULC >>>

AKTY PRAWNE NA STRONIE ULC >>>

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE UE 2019/947>>>

Przypominamy i wyjaśniamy:

W potocznej nazwie "dronem" nazywany wielowirnikowce, ale w prawie lotniczym pod określeniem "dron", rozumie się każdy bezzałogowy statek powietrzny, a więc także wszystkie zdalnie sterowane modele. a zatem i nasze modele samolotów!!!

 

Pamiętajmy też, że nieznajomość prawa nie zwalnia nas z odpowiedzialności!!!

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

20.08.
2020 r.
OSTATNI NUMER MIESIĘCZNIKA "MODELARZ"

 

 

W związku z pandemią  spowodowaną wirusem SARS CoV-2 nastąpił znaczny spadek popytu na miesięcznik „Modelarz”.
Mając na uwadze względy ekonomiczne Zarząd Główny LOK podjął decyzję o zawieszeniu wydawania miesięcznika do odwołania. 
Ostatni numer Modelarza nr 3/2020 ukazał się w formie cyfrowej w formacie pdf.

Poniżej link do tego wydania.

MODELARZ 3/2020 >>>>

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

08.08.
2020 r.
SMUTNA WIADOMOŚĆ

W dniu 7 sierpnia 2020 r. w skutek odniesionych obrażeń w wypadku komunikacyjnym na krajowej "86", zmarł nasz Kolega Mariusz GĄSIOR.
Mariusz był wspaniałym, pracowitym i uczynnym Kolegą.

Mariuszu bardzo nam będzie Ciebie brakować.

Koledzy,
członkowie Sportowego
Klubu Modelarskiego
w Bobrownikach

 Mariusz pochowany został w piątek 14 sierpnia 2020 r na cmentarzu w Siemoni.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

18.07.
2020 r.
IV ZLOT "WARBIRDS 2020"
Międzynarodowy Zlot Modelarzy Lotniczych RC "WARBIRDS 2020" już za nami

 

 Patronat honorowy na zlotem objęli:

Województwo
Śląskie

Marszałek Województwa Śląskiego
Jakub Chełstowski

Powiat
Będziński

Starosta Powiatu Będzińskiego
Sebastian Szaleniec
Gmina
Bobrowniki
Wójt Gminy Bobrowniki
Małgorzata Bednarek
Górnośląsko -
Zagłębiowska
Metropolia

Prezes Zarządu Metropolii
Kazimierz Karolczak

Zlot wpisywał się w obchody:

 • 100 rocznicy Bitwy Warszawskiej, w której po raz pierwszy Wojsko Polskie wykorzystało lotnictwo głownie do działań rozpoznawczych i bombardowania pozycji wroga,
 • 100 rocznicy II Powstania Śląskiego,
 • 80 rocznicy Bitwy o Anglię, pierwszej kampanii toczonej wyłącznie za pomocą lotnictwa, w której nasze dywizjony: bombowe 300,301,  myśliwskie 302, 303 oraz lotnicy polscy służący w dywizjonach RAF zapisali się „złotymi zgłoskami”
 • 75 rocznicy zakończenia II Wojny Światowej,
 • 610 rocznicy Bitwy pod Grunwaldem,
 • Święta Lotnictwa Polskiego, obchodzonego obecnie w dniu zwycięstwa naszej załogi w składzie pilot Franciszek Żwirko i konstruktor Stanisław Wigura na samolocie RWD 6 podczas Międzynarodowych Zawodach Samolotów Turystycznych Challenge w Berlinie.


Zadanie kierowane było do licznie zgromadzonej publiczności dla której wstęp na zlot był bezpłatny. Poprzez stacjonarną wystawę modeli oraz pokazy lotów modeli radiosterowanych zaprezentowano publiczności inne formy spędzania wolnego czasu. Modelarstwo  oprócz kształtowania takich cech jak: kreatywność, zmysł techniczny, cierpliwość, dokładność, chęć poznawania i umiejętność wykorzystywania zjawisk fizycznych otaczającego nas świata, ćwiczy takie cechy fizyczne jak: refleks, ocenę odległości i wysokości, odporność na stres, umiejętność podejmowania szybkich decyzji, odpowiedzialność i wiele innych, tak przydatnych w codziennym życiu.
Na zlot przybyli modelarze z całego kraju. Frekwencja była większa niż się spodziewaliśmy, acz z uwagi na epidemię COVID -19, mniejsza niż w latach poprzednich. Niestety w tym roku również w wyniku epidemii COVID 19 nie gościliśmy modelarzy spoza granic naszego kraju.
Modelarze zaprezentowali modele samolotów z okresu od I Wojny Światowej po czasy obecne.
Podczas zlotu dzieci mogły uczestniczyć w konkursach plastycznych. Można też było sprawdzić swoje umiejętności pilotując model na komputerowym symulatorze lotu.
Wpisy na portalach społecznościowych świadczą, ze zlot należy zaliczyć do imprez udanych, a liczne zadawane pytania przez zgromadzoną publiczność o dużym zainteresowaniu historią lotnictwa na naszych terenach: szybowiska Parcina w Grodźcu, Księża Góra w Radzionkowie, Góra Hugona (Niedźwiedzia) w Świętochłowicach, lotniska na Muchowcu w Katowicach czy obecnego lotniska w Pyrzowicach.

Zatem główny cel zadania publicznego - Popularyzacja sportu lotniczego jakim jest modelarstwo lotnicze, a tym samym zaproponowanie innych form aktywnego wypoczynku i zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz aktywizację działalności  osób w wieku emerytalnym, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – został osiągnięty.

Zobacz zdjęcia  >>>

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

01.05.
2020 r.
CZY DOTYCZĄ NAS NADCHODZĄCE ZMIANY W PRZEPISACH?


Przestrzeń powietrzna w Polsce,
Źródło: www.latajmybezpiecznie.org

 Często słyszymy, a nie rzadko w oficjalnych dokumentach przywoływane jest pojęcie "dron" określające wyłącznie wielowirnikowca. Często słyszymy też, że nowe przepisy będą dotyczyć wyłącznie operatorów wielowirnikowców czyli "dronów". Nic bardziej mylnego.
W świetle polskiego prawa nie ma pojęcia "dron", jest za to pojęcie bezzałogowego statku powietrznego, a definicja ta obejmuje każdy, nie posiadający załogi na swoim pokładzie, zdalnie sterowany obiekt latający.
Reasumując, czy jest to model samolotu, szybowca, śmigłowca, wielowirnikowca, itp. nie posiadający załogi na swoim pokładzie, sterowany zdalnie, jest bezzałogowym statkiem powietrznym i podlega tym samym przepisom prawa lotniczego.
Nie ma też znaczenia, ze kupiliśmy model np. w markecie i jest bardzo małych rozmiarów, czy też wykonany z "depronu" i jest bardzo lekki!
Zatem nadchodzące zmiany w przepisach regulujących eksploatację bezzałogowych statków powietrznych dotyczą nas wszystkich, tak pilotów zdalnie sterowanych modeli samolotów, szybowców, śmigłowców, czy operatorów wielowirnikowców zwanych u nas potocznie "dronami".
Mając na uwadze wspólne dobro i bezpieczeństwo przekazujmy informacje w szeroko rozumianym środowisku modelarskim.

Pamiętajmy też, że nieznajomość prawa nie zwalnia nas z odpowiedzialności!!!

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

30.04.
2020 r.
LOTY BSP VLOS NA NASZYM LOTNISKU

 
W związku z nadchodzącymi zmianami w przepisach dotyczących użytkowania bezzałogowych statków powietrznych, zalecamy, aby użytkownicy naszego lotniska zgłaszali wykonywanie lotów poprzez aplikację DroneRadar. Pozwoli to zwiększyć bezpieczeństwo nasze i innych użytkowników przestrzeni powietrznej.
Latając w strefie niekontrolowanej (G) nie musimy oczekiwać na akceptację i zezwolenie na lot. Zgłoszenie lotu pozwoli zaznaczyć naszą obecność w danym miejscu.
Dostęp do tych informacji mają nie tylko inni użytkownicy aplikacji DroneRadar, ale także - poprzez stałe połączenie z systemem PansaUTM - piloci załogowych statków powietrznych w tym LPR. Dzięki temu, jeśli w obszarze w którym latamy, ma pojawić się np. śmigłowiec Lotniczego Pogotowia  Ratowniczego, możemy otrzymać informację o tym w aplikacji lub telefon od dyspozytora lotów.
Aplikacja pozwala także sprawdzić aktywność strefy w jakiej się znajdujemy i ograniczenia z tym związane. 
 
Proszę zapoznać się z aplikacją oraz instrukcją obsługi.

 
Zadbajmy o bezpieczeństwo na naszym lotnisku!

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

06.10
2019 r.
KOLEJNI WANDALE NA NASZYM LOTNISKU

Szanowni!

Po raz kolejny doświadczyliśmy aktu wandalizmu. Zniszczeniu uległ szlaban wjazdowy na nasze lotnisko i część konstrukcji siatki ochronnej. Zniszczenia obrazują poniższe zdjęcia.

       

Czy mamy pogodzić się z tym, że w naszym kraju znajdują się ludzie, którzy nie zauważyli, ze nie jesteśmy już pod zaborami lub hołdują zasadzie „ by temu sąsiadowi złota rybka zdechła”. Ktoś powie, ze to na pewno jednostki, ale czy jajecznica z 11 jaj, tyle tylko, że ostatnie okazało się zbukiem jest do zjedzenia? Czy ta podłość na tych terenach wynika z kompleksów historycznych, czy może z zazdrości – nie wiemy!

Mamy nadzieję, że policja w naszym kraju jest jeszcze Policją i przy takiej ilości pozostawionych przez sprawców śladów niedługo ich poznamy.

Zobacz więcej zdjęć >>>

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

31.08.
2019 r.
VIII PIKNIK MODELARSKI 2019


 

Za nami już VIII organizowany przez Sportowy Klub Modelarski w Bobrownikach Piknik modelarski.

Dziękujemy wszystkim modelarzom i sympatykom modelarstwa lotniczego RC za udział w pikniku.

Dziękujemy modelarzom za prezentację swoich modeli, za pokazy lotów.

Mamy nadzieję, że spotkamy się znowu za rok, na kolejnym IX Pikniku modelarskim.

Zapraszamy również już dziś na kolejny IV Zlot Modelarzy Redukcyjnych WARBIRDS 2020, którego organizację planujemy w dniach 17 - 19 lipca 2019 r.

Jeszcze raz dziękujemy wszystkim za udział i do zobaczenia!!!


Zobacz zdjęcia >>>

Członkowie SKM
w Bobrownikach

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

19-21.07.
2019 r.
III ZLOT "WARBIRDS 2019"

 

III Zlot Modelarzy Redukcyjnych WARBIRDS 2019 już za nami.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom za wspaniałą, serdeczną atmosferę.
Szczególne podziękowania dla tych, którzy prezentowali swoje modele, czy to na wystawie stacjonarnej, czy w lotach. Było co oglądać!!!
Dziękujemy również wszystkim sympatykom modelarstwa, którzy tak licznie, niejednokrotnie całymi rodzinami przybyli na nasz zlot.
Nasz zlot stał się już zlotem międzynarodowym, wszak gościliśmy modelarzy z Czech, Malty i Niemiec.

Dziękujemy za wpisy na Polskim Forum Modelarskim RC, Facebooku i  innych portalach społecznościowych, za zamieszczone zdjęcia i filmy.
Dziękujemy za pomoc w organizacji zlotu Gminie Bobrowniki, ze szczególnym podziękowaniem dla Pani Wójt mgr Małgorzaty Bednarek, dziękujemy Zarządowi BPWiK oraz wszystkim, których pomoc była dla nas bezcenna.
Kolejny, już IV Zlot Modelarzy Redukcyjnych WARBIRDS 2020 planujemy w dniach 17 - 19 lipca 2020 r. i chcemy powiązać zlot z obchodami 100 Rocznicy Bitwy Warszawskiej, 100 Rocznicą II Powstania Śląskiego oraz Świętem Lotnictwa Polskiego. Chcemy kontynuować popularyzowanie modelarstwa wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, promować aktywny wypoczynek i zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży oraz aktywizować osoby w wieku starszym, podtrzymywać i upowszechniać tradycje narodowe.
Mamy nadzieję, że wszyscy zobaczymy się ponownie w przyszłym roku na kolejnej edycji Zlotu.
Prosimy śledzić zamieszczane na naszej witrynie internetowej informacje dotyczące organizacji kolejnego zlotu.
Zatem, do zobaczenia!
Członkowie Sportowego Klubu Modelarskiego
w Bobrownikach
Niech zdjęcia i filmy przypomną Zlot
(Zdjęcia wykonywało kilku fotoamatorów i nie są ułożone chronologicznie)
Zobacz filmy>>>>


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

15.06.
2019 r.
Śląski Air Show "FAJERA 2019"

 

Tegoroczny Śląski Air Show "FAJERA" odbył się 15 czerwca 2019 r. Air Show jak co roku organizował Aeroklub Śląski. Impreza odbyła się pod honorowym patronatem Ministra Obrony Narodowej, Marszałka Województwa Śląskiego i Prezydenta Katowic.
Dużym wydarzeniem dla członków Sportowego Klubu Modelarskiego było zaproszenie do zorganizowania podczas "FAJERY" wystawy stacjonarnej,

   

oraz pokazu lotów modeli zdalnie sterowanych.

   

   

Zobacz więcej zdjęć z udziału członków SKM w FAJERADZIE >>>>

Przygotowania do FAJERY >>>> 

Zobacz jak było!

Zobacz też:

Na Facebook >>>>

Na www.fakt.pl >>>>

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

5 - 8.06.
2019 r.
DRONIADA 2019

 

 

W dniach 5 - 8 czerwca 2019 r. na terenie lotniska Aeroklubu Śląskiego w Katowicach Muchowcu odbyła się kolejna, tym razem już szósta DRONIADA 2019.
Droniada to poligon technologiczny, na którym konstruktorzy mogą w praktyce zaprezentować swoje rozwiązania użytkownikom i potencjalnym inwestorom.
Partnerem głównym DRONIADY 2019 była Śląsko Zagłębiowska Metropolia.
Organizatorów, współorganizatorów, partnerów i patronat obrazuje poniższy schemat.

Podczas DRONIADY 2019 szczególny nacisk położono na:

- doprecyzowanie systemów stworzonych na potrzeby DRONIADY 2018
  w tym:
       - antykolizyjnego systemu automatycznego lądowania,

- budowę nowych systemów,
  w tym:
   - rozpoznawania kolorów pojazdów.
   - uniwersalnego, ustandaryzowanego mechanizmu przenoszenia ładunku (cargo).

Czytaj więcej na stronie: www.5zywiolow.pl >>>>

Poniżej link do kilku zdjęć z odprawy i pierwszego dnia seminarium oraz niektórych prezentacji przygotowanych przez poszczególne zespoły.

Obejrzyj zdjęcia >>>>

Zobacz też >>>>

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

28.03.
2019 r.
SMUTNA WIADOMOŚĆ

W dniu 28 marca 2019 r. zmarł nasz Kolega Andrzej WIELIŃSKI.

Andrzej był wspaniałym modelarzem, uczynnym kolegą, niezastąpionym konferansjerem prowadzącym organizowane przez nasz klub pokazy i zloty modelarskie.


 

 

Odszedł wielki człowiek!

Andrzeju, będzie nam Ciebie bardzo brakowało.

Członkowie

Sportowego Klubu Modelarskiego

w Bobrownikach

_____________

Pogrzeb Andrzeja WIELIŃSKIEGO odbędzie się we wtorek 2 kwietnia 2019 r.
Pogrzeb rozpocznie się mszą św. w kościele pw. św. Jacka w Katowicach (skrzyżowanie ulicy Leśnej z Prusa),
o godz. 13:00, a następnie odprowadzenie na cmentarz komunalny przy ul. Panewnickiej w Katowicach.

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

01.12.
2018 r.
Historia biało-czerwonej szachownicy

 HISTORIA SZACHOWNICY LOTNICZEJ –
ZNAKU SIŁ POWIETRZNYCH RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ*

Niedawno obchodziliśmy setną rocznicę odzyskania niepodległości, a dziś 1 grudnia 2018 r obchodzimy setną rocznicę, kiedy godłem polskiego lotnictwa stała się biało czerwona szachownica. Przypomnijmy jej historię.

Przed wprowadzeniem szachownicy, polskie samoloty były oznaczane różnymi elementami w biało-czerwonych barwach narodowych: tarczami herbowymi z podziałem koloru na ukos (eskadry warszawskie), pasami biało-czerwonymi (eskadra lwowska), czerwonymi literami Z w białym kwadracie (eskadry krakowskie)


Eskadry warszawskie
 

Eskadry lwowskie  


Eskadry krakowskie

Biało - czerwona szachownica po raz pierwszy pojawiła się na samolotach jako godło osobiste pilota porucznika Stefana Steca, latającego w lotnictwie austriackim, a następnie polskim. Miała wówczas cztery pola, bez obwódek. Tak oznakowanym samolotem Stec przyleciał 15 listopada 1918 z meldunkiem z oblężonego Lwowa do Warszawy. Dowódca lotnictwa, ppłk Hipolit Łossowski uznał wówczas, że szachownica spełnia wszystkie kryteria, jakie powinien mieć znak przynależności państwowej: jest oryginalna, ma polskie barwy i łatwo można ją namalować na skrzydłach i kadłubie.

1 grudnia 1918 Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego wydał rozporządzenie Nr 38,


w którym zapowiedział, że:

„Samoloty Wojsk Polskich będą w przyszłości zaopatrzone w miejscach dotychczas obowiązujących znakiem kwadratowym szerokości 60 cm, dzielącym się na cztery równe pola. Lewe górne i prawe dolne pole będzie barwy karmazynowej, lewe dolne i prawe górne pole barwy białej”.

 

 

 Początkowo malowana była na całej szerokości skrzydeł, kadłubów i sterów kierunku. W 1921 wprowadzono obwódki w kolorach odmiennych od koloru pól szachownicy (instrukcja Wojsk Lotniczych nr 15 z 1921 roku: Ogólne Warunki Techniczne Płatowców), jednak nie podano stosunku ich szerokości do rozmiaru szachownicy. Stosunek ten ustaliło dopiero rozporządzenie prezydenta RP w sprawie znaków przynależności:

„Szachownica lotnicza jest to kwadrat podzielony na cztery równe pola, z których lewe górne i prawe dolne są barwy czerwonej z białą obwódką, lewe dolne i prawe górne barwy białej z obwódką czerwoną. Stosunek obwódek do pola wynosi 1:5”.

 

Przez następne ponad 70 lat szachownica w tej postaci pozostawała znakiem polskiego lotnictwa wojskowego. W 1993 jednakże wprowadzono nowy wzór znaku, z zamienioną kolejnością pól (odwrócony o 90°), bardziej poprawny heraldycznie, ale ignorujący tradycję. Ustawa z 19 lutego 1993 O znakach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w Rozdziale 5 art. 22 w punkcie 1 podaje:

„Znakiem wojskowych statków powietrznych jest biało-czerwona szachownica lotnicza o barwach Rzeczypospolitej Polskiej, podzielona na cztery równe pola ze skrajami o naprzemiennych barwach. Stosunek szerokości skraju do długości krawędzi pola szachownicy lotniczej wynosi 1:5.”

 Natomiast punkt drugi informuje, że:

 Wzór szachownicy znajduje się w załączniku do tejże ustawy”,

 A w załączniku widnieje:

 

Według obecnych przepisów, szachownica lotnicza umieszczana jest na samolotach po obu stronach statecznika pionowego (w przypadku podwójnego usterzenia pionowego tylko na zewnętrznych powierzchniach statecznika) oraz na dolnych powierzchniach obu skrzydeł (w przypadku dwupłatowca na dolnych powierzchniach lewego i prawego płata skrzydła); 25 lutego 2012 weszło w życie rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej, przywracające szachownice na górne powierzchnie obu skrzydeł (w przypadku dwupłatowca na górne powierzchnie lewego i prawego górnego płata skrzydła). Na śmigłowcach – po obu stronach tylnej części kadłuba oraz na jego dolnej powierzchni. Szachownicę lotniczą umieszcza się tak, aby jej krawędzie były równoległe do osi symetrii podłużnej. Znak nie może znajdować się częściowo na nieruchomej powierzchni, a częściowo na ruchomej. Dopuszczalne jest umieszczenie szachownicy w całości na ruchomej powierzchni. W przypadku, gdy szachownica umieszczona jest na białym lub czerwonym elemencie płatowca powinna mieć szarą obwódkę. Szerokość szarej linii wynosi 1/6 szerokości skrajów szachownicy lotniczej.

 W czasie II wojny światowej samoloty, na których walczyli polscy piloci po klęsce wrześniowej nosiły szachownice obok znaków państw w siłach których walczyli:

 • We Francji: malowano dużą szachownicę jedynie na kadłubie, zamiast znaków francuskich (była ona również obrócona o 90°).
 • W Wielkiej Brytanii miniaturowe szachownice malowano na osłonie silnika, przed i poniżej kabiny pilota, bardzo rzadko na kadłubie za znakiem RAF-u.
 • Lotnictwo polskie sformowane w ZSRR malowało małe szachownice na osłonach silników.

 * Na podstawie www.wikipedia.pl i MT nr 12/2018

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

12.11.
2018 r.
JEDEN Z OSTATNICH LOTNYCH DNI W 2018


 

Niedziela 12 listopada przywitała nas dobrą lotną pogodą. Na naszym lotnisku "odmeldowała" się spora grupa członków klubu oraz gości. Być może to ostatni w tym sezonie pogodny lotny weekend, wszak prognozy na najbliższe dni nie są optymistyczne. Nasza nowa Koleżanka, Ania K., dziś już pełnoprawna członkini Sportowego Klubu Modelarskiego sfilmowała kilka chwil z pobytu na lotnisku.


 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

01.09.
2018 r.
VII PIKNIK MODELARSKI 2018


 

Za nami już VII organizowany przez Sportowy Klub Modelarski w Bobrownikach Piknik modelarski.

Mimo, ze konkurencja wokół, w tym roku na pikniku zarejestrowało się 28 modelarzy spoza naszego klubu modelarskiego.

Dziękujemy wszystkim modelarzom i sympatykom modelarstwa lotniczego RC za udział w pikniku.

Dziękujemy modelarzom za prezentację swoich modeli, za pokazy lotów.

Mamy nadzieję, że w komplecie spotkamy się znowu za rok, na kolejnym VIII Pikniku modelarskim.

Jeszcze raz dziękujemy wszystkim za udział i do zobaczenia!!!

Członkowie SKM
w Bobrownikach

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

27-29.07.
2018 r.
WARBIRDS 2018

Dziękujemy wszystkim modelarzom i sympatykom
redukcyjnego modelarstwa lotniczego RC

za udział w II Zlocie modelarzy redukcyjnych
WARBIRDS 2018 w Bobrownikach.
Dziękujemy za wspaniałą atmosferę,
prezentacje modeli i loty,
które niejednokrotnie podnosiły poziom adrenaliny.
Poniżej link do galerii zdjęć z WARBIRDS 2018,
które przypomną Wam razem spędzone chwile.
Życzymy miłego oglądania!
Będziemy wdzięczni za każdą uwagę, wskazówkę,
(mogą być krytyczne – za nie też będziemy wdzięczni),
która usprawni nam organizacje kolejnego zlotu.
Mamy nadzieję na kolejne spotkania,
a w szczególności że przyjedziecie do nas
na następny już III Zlot WARBIRDS 2019.

Zatem, do zobaczenia,
Członkowie SKM Bobrowniki

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

21.06.
2018 r.
SMUTNA WIADOMOŚĆ
 

21 czerwca 2018 roku otrzymaliśmy smutną wiadomość;

„Z głębokim żalem zawiadamiam o śmierci mojego kochanego męża Krzysztofa Łączka. Pogrzeb odbędzie się 25.06.2018 o godz. 10:00 na Cmentarzu Komunalnym w Będzinie.
Pozwalam sobie pisać do Pana, ponieważ przynależność do Waszego Klubu była źródłem  inspiracji, wiedzy i pomocy dla Krzysztofa w zakresie realizacji Jego pasji, którą stało się modelarstwo.
Za tę pomoc w Jego imieniu serdecznie dziękuję.
Z poważaniem
Stefania Łączek”

Przypominamy sylwetkę Krzysztofa.

Krzysztof nie tylko był naszym Kolegą, członkiem Sportowego Klubu Modelarskiego w Bobrownikach, Krzysztof był jednym z jego założycieli, lubianym w naszym gronie Kolegą.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

05.06.
2018 r.
PIKNIK MODELARSKI - NOVA VES CZECHY

W ramach współpracy pomiędzy modelarzami zrzeszonymi w różnych organizacjach, za pośrednictwem kolegi Piotra K. zrzeszonego w Aeroklubie Rybnickim nasi koledzy Henryk S. i Tomek S. uczestniczyli w pikniku modelarskim zorganizowanym przez RC MODELKLUB-Orlova w Novej Vsi - Czechy.
Poniżej kilka zdjęć obrazujących czym głównie latają nasi czescy koledzy.
Na uwagę zasługuje model szybowca o rozpiętości 9 m, wyciągany w powietrze chowaną w swobodnym locie turbiną.
Mamy nadzieję na zacieśnianie się kontaktów z modelarzami z innych klubów i to nie tylko z Polski.


  

ZOBACZ WIĘCEJ ZDJĘĆ

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

27.05.
2018 r.
Zawody na celność lądowania
W ramach wewnętrznej rywalizacji, ale także dla doskonalenia techniki pilotażu modeli, w niedzielne przedpołudnie 27 maja 2018 roku zorganizowaliśmy otwarty konkurs na celność lądowania.
Niestety zwody nie cieszyły się zbytnią popularnością o czym świadczą załączone zdjęcia. Może przyszłe będą popularniejsze. Krótki opis i wyniki załączymy po otrzymaniu danych od Mariusza G., do czego się zobowiązał, ale jeszcze nie dostarczył. Na razie zapraszamy do obejrzeniu kilku zdjęć obrazujących zawody.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

14-15.04.
2018 r.
Kolejny lotny weekend
14 - 15 kwiecień 2018 r to kolejny weekend wykorzystany przez nielicznych na spotkanie na naszym lotnisku modelarskim

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

07.04.
2018 r.
Zasłużony działacz lotnictwa sportowego
Mamy przyjemność poinformować, że nasz kolega Eugeniusz TWARKOWSKI uchwałą Zarządu Aeroklubu Polskiego został uhonorowany tytułem i odznaką:

"ZASŁUŻONEGO DZIAŁACZA LOTNICTWA SPORTOWEGO"


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

25.03.
2018 r.
Niedziela dla spragnionych
To już druga "lotna" niedziela w tym roku. Na lotnisku mimo silnego wiatru i niskich temperatur pojawiła się "garstka" modelarzy. Mariusz przyjechał ze swoim nowym nabytkiem - Cataliną PBY 5. Niestety silny boczny wiatr uniemożliwił loty większości modeli. 
 
DSC 7722 DSC 7680  DSC 7682
 DSC 7719 DSC 7703 DSC 7740

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

15.03.
2018 r.
Wizyta studentów Politechniki Śląskiej


Studenci Politechniki Śląskiej w Gliwicach zrzeszeni w międzywydziałowym klubie szykuja się do startu w dorocznych międzynarodowych zawodach lotniczych SAE Areo Design West w USA.  Modelem, którym zamierzają wystartować, startowano już kilka lat temu. Obecnie model został zmodyfikowany i np. w miejsce napędu elektrycznego zastosowano silnik spalinowy z przekładnią. 
Zawody odbędą się 6 - 8 kwietnia w Kalifornii.
Życzymy tyluż pomyślnych lądowań co startów!

W zawodach SAE Aero Design West wzięło udział 75 zarejestrowanych drużyn z całego świata. Drużyna z Politechniki Poznańskiej, AKL Aero Design zajęła pierwsze miejsce w klasie Regular. W tej samej klasie na piątym miejscu znalazł się również zespół z Politechniki Warszawskiej.
W klasie Advanced na 2. i 3. stopniu podium stanęły drużyny Politechniki Wrocławskiej (Jetstream Advanced) i Warszawskiej (WUT- Advanced), a na dalszych miejscach uplasowały się również reprezentacje AGH (Aero Team ILK AGH - miejsce 7.) i Politechniki Śląskiej (High Flyers - miejsce 20.).
W klasie micro medal zdobył zespół z Politechniki Wrocławskiej (Jetstream Micro – miejsce 2.), a szóste miejsce wywalczył zespół z Politechniki Warszawskiej (WUT- Micro).

 

DSC 7488  DSC 7503  DSC 7515DSC 7526  DSC 7533  DSC 7555

ZOBACZ WIĘCEJ ZDJĘĆ

        

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

11.03.
2018 r.
Inauguracja sezonu lotnego
Wreszcie długo oczekiwana słoneczna pogoda i pierwsze w tym roku spotkanie na lotnisku.
Chociaż modele te same co w zeszłym roku ale ..........
Przed nami ciekawy rok i troszkę pytań. Jak uda się kolejna edycja WARBIRDS, jak będzie na kolejnym już VII Pikniku modelarskim?
Poniżej kilka zdjęć z pierwszego w tym roku spotkania na naszym lotnisku.

  DSC 7450 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx