WŁADZE  STOWARZYSZENIA

ZARZĄD:

Prezes:Mariusz GRZYWACZYK
Wiceprezes:Eugeniusz TWARKOWSKI
Skarbnik 
Członek ZarząduJerzy JAROSZ
Członek ZarząduBahjat QADDOURAH
Członek ZarząduTomasz DEMIDOW


  

  

 

 


KOMISJA REWIZYJNA
:

Przewodniczący:Tomasz SŁAWIŃSKI
Z-ca przewodniczącego:Roman PIETRZYK
Członek:Piotr HABIOR