WŁADZE  STOWARZYSZENIA
ZARZĄD:

Prezes:Mariusz GRZYWACZYK
Wiceprezes:Eugeniusz TWARKOWSKI
SkarbnikStanisław SZCZĘŚNIAK
Członek ZarząduJerzy JAROSZ


  

  

KOMISJA REWIZYJNA
:

Przewodniczący:Tomasz SŁAWIŃSKI
Z-ca przewodniczącego:Andrzej WIELIŃSKI
Członek:Andrzej CZAPIŃSKI