HISTORIA NASZEGO LOTNISKA

Podwarpie koło Siewierza, to teren na którym rozpoczynaliśmy naszą pasję. Niestety, właściciel postanowił rozpocząć działalność rolniczą i zaorał nasze lotnisko. Kolejne miejsca na których próbowaliśmy realizować naszą pasję to: Dąbrowa Górnicza - Strzemieszyce; Katowice - Wełnowiec. Niestety, nigdzie nie udało nam się „zagościć” na dłużej. Niepowodzenie z uzyskaniem terenów w Będzinie przy ul. Odkrywkowej, sprawy sądowe związane z uprawianiem modelarstwa w Strzemieszycach, ograniczenia w Katowicach, skłoniły nas do poszukiwania nowych terenów.
W kwietniu 2011 roku rozpoczęliśmy poszukiwania terenów dla uprawiania naszej pasji modelarstwa lotniczego RC. Zadanie nie było łatwe. Gęsta zabudowa, bliskość lotnisk komunikacyjnych: Katowice Pyrzowice, Kraków Balice oraz lotnisk aeroklubowych: Katowice Muchowiec, Gliwice, a tym samym pokrycie terenu strefami przylotniskowymi CTR utrudniało poszukiwania..
Głównym inicjatorami poszukiwań byli; nie żyjący już dziś kol. Józef Wesołowski i Stanisław Szczęśniak
Tereny na których można byłoby zorganizować lotnisko modelarskie znaleźli na terenach Czeladzi i Gminy Bobrowniki. Najlepszą propozycję otrzymaliśmy od Wójta Gminy Bobrowniki, mgr A. Ziemby. Wójt zaoferował nam do bezpłatnego użytkowania tereny znajdujące się pomiędzy Bobrownikami, a Wojkowicami. Zaoferowane tereny to tereny po byłym PGR, na których wówczas rosły głownie nawłocie i lebioda. 

Lot 2  Lot 1  Lot 3

Rozległa przestrzeń, przychylność Władz Gminy bardzo nas zdopingowała i 13 czerwca 2011 r. przystąpiliśmy do pierwszych prac adaptacyjnych. Przyznajemy, że wówczas nie zdawaliśmy sobie sprawy ile pracy będzie nas to od nas wymagać pracy i wytrwałości. Dzięki zespołowi Tomasza Demidowa i jego zespołu rozpoczęły się prace w terenie.

    

Niestety, sprzęt którym rozpoczęli prace okazał się jednak zbyt delikatny, by skosić rosnącą roślinność i po kilkudziesięciu metrach odmówił pracy. Pozostały zatem tradycyjne metody. Orka, bronowanie, walcowanie. Prace te wykonano z funduszy składkowych zainteresowanych modelarzy. Prace koordynował Stanisław Szczęśniak.

     Lot 20   Lot 24

Rekultywacja terenu, zasianie trawy trochę czasu nam zajęło. Później musieliśmy czekać, aż trawa dobrze się ukorzeni, a na następną wiosnę czekało nas jeszcze troszkę prac pielęgnacyjnych, wygrabienie pozostałości kamieni, parokrotne skoszenie trawy i ponowne uwalcowanie terenu.

Lot 33  Lot 34

Lot 36   Lot 37


Ale prace szły mocno do przodu i wkrótce dysponowaliśmy terenem o powierzchni 1,5 ha przygotowanym do startu i lądowania modeli spalinowych i elektrycznych.

Lot 39   Lot 40

Oficjalne otwarcie naszego lotniska miało miejsce 15 września 2012 roku podczas zorganizowanego przez nas po raz pierwszy Śląsko-Zagłębiowskiego Pikniku Modelarskiego.

Dzisiaj dysponujemy lotniskiem o powierzchni ok. 2,5 ha, na którym w centralnej części wykonany jest asfaltowy pas startowy o wymiarach: szerokość 5 m, długość 100 m, ufundowany przez Tomasza Demidowa.


Stale modernizujemy i ulepszamy nasze lotnisko, o czym można przeczytać w następnych rozdziałach.